SAMEN VOORTVAREND VOORUIT
Onderzoek & Adviesburo
VisieVooruit
Slider

De dames van VisieVooruit komen graag bij u langs om te onderzoeken in hoeverre de kernwaardes en visie van uw organisatie door uw medewerkers gedragen worden. Wij helpen om kwaliteit tastbaar en concreet te maken, te beginnen op de werkvloer. Tevens onderzoeken zij in hoeverre de mindset van de medewerkers al past bij de visie van uw medewerker van de toekomst.

Werkwijze

–> Doelen duidelijk formuleren
–> motiveren
–> stimuleren

…en samen voortvarend vooruit!

Wat we doen

Waar je Missie – wat je drijft – redelijk constant is, zal je Visie – hoe je het ziet – veranderen. Je organisatie is immers in beweging en de ontwikkelingen in de wereld zijn ook in beweging. Je bent niet statisch, je bent onderdeel van een bewegende wereld.

Actie is reactie. Waar de omstandigheden veranderen kan je niet stil blijven zitten. Dus moet je de strategie en blik op de toekomst herwaarderen. Net zoals een APK. In de uitvoering van je strategie gebruik je systemen, hulpbronnen en competenties die je gewend bent te gebruiken, maar marktinvloeden beïnvloeden je de uitvoering van je strategie.

Klopt de blik op de toekomst nog? Zo ja, Check! Zo nee, tijd voor een aanpassing.

Dat hoeft geen grote aanpassing te zijn, maar het is wel tijd om even gedegen naar de omgeving, de innovatie, de toekomst en de weg daarnaar toe te kijken.

Niet alleen, maar met een professional die gewend is om ook de blinde vlek in kaart te brengen.

Zet je organisatie nog steeds in op de belangrijkste zaken?

Denk je daarbij aan het 80/20 principe? (het Pareto principe).
Werk je nog efficient zonder omwegen?
Zijn je hulpmiddelen nog goed verdeeld?
Heerst er een positieve cultuur?
Heb je de juiste competenties in huis om verder te komen?
En je personeel ook?
Wat lijkt belangrijk, maar is het niet?

Voldoende vragen om zo eens in de drie jaar goed naar te kijken.

Lig je nog op koers?

Stilstand is achteruitgang!
Zorg dat je niet achteruit loopt en neem contact op met onze professionals die ervaring hebben met ontwikkelingsvraagstukken.